Chci se stát členem....jak na to.

 

Pokud máte zájem stát se členem základní organizace včelařského spolku v Postoloprtech napište mi e-mail, popřípadě zavolejte. Rád Vám podám další informace.

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA ČSV, o.s.

 
1. Členství:
je ve svazu dobrovolné, nikdo nesmí být ke členství ve svazu nucen. Ze svazu může každý svobodně vystoupit.
 
2. Členové svazu mají tato základní práva:
a) účastnit se členských schůzí a projednávání všech otázek svazové činnosti v působnosti základní organizace
b) volit členy do orgánů svazu podle volebních řádů
c) být voleni po dovršení 18 let věku do všech orgánů svazu podle volebních řádů
d) obracet se s dotazy, návrhy, připomínkami a stížnostmi na orgány základní organizace a k příslušným vyšším svazovým orgánům
e) využívat výhod, které poskytuje svaz svým členům
f) odebírat časopis Včelařství, případně místo něj podle zásad přijatých ÚV ČSV jiná periodika
 
3. Členové jsou povinni:
a) podílet se na svazové činnosti, zejména účastnit se členských schůzí, odpovědně vykonávat funkce, do kterých byli zvoleni nebo kterými byli pověřeni
b) včas platit stanovené příspěvky nebo odsouhlasené členské nebo účelové a registrační příspěvky
c) podporovat a svým jednáním přispívat k rozvoji dobrých členských a společenských vztahů
d) plnit usnesení a rozhodnutí svazových orgánů přijatá v rámci jejich kompetence
e) znát a dodržovat zásady svazové a chovatelské činnosti, ochrany a tvorby životního prostředí, veterinární předpisy a opatření při zjišťování a tlumení včelích nemocí a nákaz, zejména varroázy a moru včelího plodu a při přesunu včelstev
f) spolupracovat se včelařskými důvěrníky a funkcionáři svazu a na požádání jim umožnit vstup na stanoviště včelstev
g) zvyšovat svoji odbornou včelařskou úroveň.