Reference

Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

https://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_Vyhlaska-2003-299-veterinarnipece.htmltýká se nás tyto paragrafy § 54 odst. 2 písm. a) a § 131 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb.,

Výzkumný ústav včelařský v Dole - léky

www.beedol.cz/nase_produkty/leky/

Přítel

Vojtěch Bernard

Přítel

František Korytár