Členská shcůze

05.11.2012 19:25

ČLENSKÁ SCHŮZE

 

Přátelé, blíží se členská schůze.

Termín (LISTOPAD), den bude upřesněn v závislosti na obdržení informací o dotaci na opylování.

  1. Zpráva o činnosti spolku.
  2. Vyúčtování dotace na opylení.
  3. Vyúčtování svhálené dotace na nákup matek. (Potvrzení o nákupu matek s sebou k proplaceni.)
  4. Členské příspěvky, odběr časopisu, léčení, léky, počty včelstev.
  5. Volná diskuse.

 

                        Vojtěch Bernard