Povinné předjarní léčení 2015

20.03.2015 08:08

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY.pdf

Mimořádná veterinární opatření – varroáza.pdf

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2015.doc

Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka