Členská schůze

11.03.2013 16:00

Vážení přátelé,

 

zasílám Vám pozvánku na schůzi. Prosím potvrťte mi svou účast/neúčast na schůzi.

 

Děkuji a přeji krásný den Jana F.

P o z v á n k a

na členskou schůzi ZO ČSV, která se bude konat

 

v pondělí 11. března 2013 od 16:00 hod

 

v zasedací místnosti Kulturního zařízení města Postoloprty ( budova kina).

 

Program:

  1. Zahájení - volba návrhové komise
  2. Zpráva o činnosti a hospodaření ZO ČSV v roce 2012
  3. Návrh rozpočtu na rok 2013 a jeho schválení
  4. Vyšetření vzorků měli na varroázu
  5. Schválení odměn pro funkcionáře na rok 2013
  6. Diskuse – vystoupení zástupce vyššího orgánu
  7. Volba nového předsedy a pokladníka ZO ČSV
  8. Usnesení a závěr

 

Osobní účast členů nutná!

 

Za ZO ČSV

Stanislav Veselý v. r.         Bc. Vojtěch Bernard v. r.

    předseda                                 jednatel